• Thứ Hai, 30/07/2007 17:02 (GMT+7)

  Qualcomm công bố thiết kế mới

  Qualcomm vừa giới thiệu thiết kế tham khảo hạ tầng mới dành cho các mạng siêu băng rộng di động (UMB - Ultra Mobile Broadband) giúp các nhà sản xuất thiết bị gốc giảm nhiều chi phí.

  Thiết kế tham khảo UMB của Qualcomm cung cấp một giải pháp linh hoạt, có kiến trúc tốt, dành cho lớp vật lý (lớp 1), cũng như lớp 2 và 3, cho nhà cung cấp thiết bị khả năng thúc đẩy nhanh những nỗ lực phát triển thế hệ kế tiếp.

  Dùng thiết kế này, cả hai nhà sản xuất thiết bị gốc lớn và nhỏ đều có thể nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển rộng rãi của Qualcomm với các công nghệ dựa trên OFDMA, làm giảm các rào cản điển hình trong gia nhập thị trường. Thiết kế tham khảo này dùng CSM8900 của Qualcomm để cung cấp những chức năng lớp vật lý. Thiết kế tham khảo UMB từ đó hỗ trợ một kiến trúc mạng toàn IP.

  Ngoài việc nâng cao kinh nghiệm chuyên môn của Qualcomm và OFDMA, thiết kế tham khảo trạm gốc UMB mới này dùng các công nghệ tốt nhất trong loại của Freescale Semiconductor, Cavium Network và Green Hills Software. Bộ xử lý MPC8548 PowerQUICC III được dùng cho mặt phẳng điều khiển và các chức năng của lớp 2.

  Bộ xử lý OCTEON của Cavium Networks cung cấp thực hiện ứng dụng nối mạng lớp 3 và lớp 3+ đứng đầu thị trường. Thiết kế tham khảo UMB cũng bao gồm hệ điều hành thời gian thực (RTOS) µ-velOSity của Green Hills Software và sẽ dùng môi trường phát triển tích hợp MULTI Professional Edition.

  Theo Qualcomm

  ID: O0707_1