rằng, “bạn đồng hành của điện thoại thông minh Foleo sẽ bị trì hoãn tới tháng 10/2007. Palm khẳng định, Foleo sẽ được tung ra vào cuối quý III/2007.

" /> rằng, “bạn đồng hành của điện thoại thông minh Foleo sẽ bị trì hoãn tới tháng 10/2007. Palm khẳng định, Foleo sẽ được tung ra vào cuối quý III/2007.

"/> rằng, “bạn đồng hành của điện thoại thông minh Foleo sẽ bị trì hoãn tới tháng 10/2007. Palm khẳng định, Foleo sẽ được tung ra vào cuối quý III/2007.

" />