MTXT mini (netbook) M912 ra thị trường Đài Loan với giá khoảng 654 USD, hôm 7/7/2008, đại diện của công ty cho biết." /> MTXT mini (netbook) M912 ra thị trường Đài Loan với giá khoảng 654 USD, hôm 7/7/2008, đại diện của công ty cho biết."/> MTXT mini (netbook) M912 ra thị trường Đài Loan với giá khoảng 654 USD, hôm 7/7/2008, đại diện của công ty cho biết." />