• Thứ Sáu, 01/08/2008 08:18 (GMT+7)

  Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mới

  SupportSpace hi vọng làm cho việc hỗ trợ kỹ thuật thuận tiện cũng như Amazon.com đã làm cho việc mua sách hoàn tất mọi thứ ngay tại máy tính để bàn. SupportSpace cho phép bạn duyệt gần 130 hồ sơ của các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật trước khi thuê một người sửa máy tính của bạn. Trong thử nghiệm, NTN tìm thấy cả sự lựa chọn và khả năng của các nhà chuyên môn ấn tượng.

  Để dùng dịch vụ, bạn chỉ cần gõ vào vấn đề của máy tính mà bạn cần giải quyết. Sau đó, bạn nhận được một danh sách hồ sơ các chuyên gia, giấy chứng nhận chuyên môn, đánh giá của khách hàng và chi phí. Mỗi chuyên gia tự quyết định mức giá của họ.

  Mỗi hồ sơ bao gồm một biểu tượng cho biết chuyên gia có đang online hay không; mục đích là để hỗ trợ tức thời, vì vậy bạn có thể chỉ liên hệ với những chuyên gia đang online và đang rảnh. Các chuyên gia sẽ trao đổi với bạn qua cửa sổ chat hoặc điện thoại, và họ có thể yêu cầu được điều khiển máy tính của bạn từ xa.

  NTN đã hỏi thử một chuyên gia để sửa chữa một xung đột giữa một ứng dụng cũ và bộ mã hóa DVD; chuyên gia và NTN đã giải quyết vấn đề nhanh chóng qua những dòng chat. Một vấn đề xảy ra: chuyên gia muốn thương lượng hạng quảng cáo của ông ấy khi đã đồng ý giải quyết trục trặc.

  Thanh toán chi phí cho các chuyên gia qua SupportSpace cũng như một dịch vụ giao kèo và bạn chỉ thanh toán chi phí lúc cảm thấy hài lòng về kết quả.

  Nếu bạn bị thất vọng bởi sự rắc rối trong việc hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, hãy xem xét SupportSpace.

  ID: A0807_70