• Thứ Hai, 04/08/2008 08:29 (GMT+7)

  ITU muốn có mã mới trong danh bạ của ĐTDĐ

  Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế (ITU) muốn người dùng ĐTDĐ sử dụng số để xác định những số điện thoại liên hệ khẩn cấp trong danh bạ của ĐTDĐ.

  Trong trường hợp chủ nhân ĐTDĐ bị tai nạn thì nhân viên cấp cứu còn biết phải gọi cho ai. Nếu chủ nhân ĐTDĐ thêm các số 01, 02, 03… vào trước tên liên hệ (ví dụ, "01bố", "02vợ" hoặc "03chồng") trong danh bạ của ĐTDĐ, nhân viên cứu hộ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể biết được phải gọi cho ai, theo thứ tự ưu tiên nào, tuyên bố của ITU viết.

  Để chính thức hóa điều này, ITU đã phát triển một chuẩn. Cách ghi nhãn ICE đã được sử dụng không chính thức tại những nước nói tiếng Anh để xác định số điện thoại liên hệ mà người dùng ĐTDĐ muốn gọi trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, những người không sử dụng hoặc không hiểu hệ chữ Latin thì không dễ mà xác định được. Với việc sử dụng những số đã được quốc tế hóa thì dù có sử dụng bất kỳ hệ chữ viết nào, mọi người đều có thể xác định được phải gọi cho ai, ITU cho biết.

  Theo giám đốc cơ quan Tiêu Chuẩn Hóa Viễn Thông (Telecommunication Standardization Bureau) Malcolm Johnson của ITU, nếu được chấp thuận, ý tưởng này có thể giảm đáng kể stress cho những nhân viên cứu hộ phải làm việc quá nhiều. ITU cho biết sẽ làm việc với tổ chức ICE4SAFETY để xúc tiến cách mới xác định số điện thoại liên hệ khẩn cấp trong danh bạ của ĐTDĐ.


  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 23/7/2008

  ID: O0808_1