One Laptop Per Child) cài cả 2 HĐH Windows và Linux sắp trình làng trong tương lai gần, một quan chức của OLPC cho biết.

" /> One Laptop Per Child) cài cả 2 HĐH Windows và Linux sắp trình làng trong tương lai gần, một quan chức của OLPC cho biết.

"/> One Laptop Per Child) cài cả 2 HĐH Windows và Linux sắp trình làng trong tương lai gần, một quan chức của OLPC cho biết.

" />