• Thứ Tư, 15/10/2008 15:19 (GMT+7)

  Amazon giảm giá dịch vụ S3

  Chi nhánh “điện toán đám mây” AWS của Amazon sẽ bắt đầu cơ cấu giá mới cho dịch vụ lưu trữ trực tuyến của họ gồm cả việc giảm giá cho những khách hàng có số lượng lớn.

  Hiện dịch vụ Simple Storage Service (S3) lưu giữ 29 tỷ đối tượng (object), xử lý 70.000 yêu cầu/giây, cho phép AWS hạ giá dịch vụ xuống. Cấu trúc giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/11/2008.

  Theo AWS, hiện S3 đang được nhiều công ty sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau như sao lưu và lưu trữ dữ liệu, host nội dung website và chia sẻ file. Cũng có nhiều chuyên gia CNTT sử dụng S3 như nhà phát triển các ứng dụng web, người quản lý lưu trữ, người quản trị kho dữ liệu.

  Trước 1/11/2008, AWS thu mức phí S3 cố định là 0,15 USD/GB/tháng (tại Mỹ) và 0,18 USD/GB/tháng (tại châu Âu). Sau 1/11/2008, mức phí này vẫn giữ nguyên với 50TB đầu tiên rồi lần lượt giảm thêm 0,01 USD với các mốc: 50TB tiếp theo, 400TB tiếp theo nữa và lớn hơn 500TB.

  AWS có các dịch vụ “điện toán đám mây” sau: Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon SimpleDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Flexible Payments Service (Amazon FPS) và Amazon Mechanical Turk.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 10/10/2008

  ID: O0810_1