• Thứ Tư, 05/11/2008 08:22 (GMT+7)

  Aptana giới thiệu phần mềm máy chủ AJAX

  Cuối tháng 10/2008, Aptana tung ra Aptana Jaxer 1.0 và Jaxer Pro là những phần mềm máy chủ AJAX cho phép xây dựng nhiều ứng dụng dùng JavaScript, DOM, CSS, HTML.

  Jaxer nhúng engine trình duyệt nguồn mở Mozilla Firefox trong máy chủ, cho phép nhà phát triển có cùng môi trường thực thi trên máy chủ ứng dụng như chúng có trên trình duyệt web. Điều này đơn giản hóa các công nghệ web, giảm sự phức tạp trong việc phát triển và quản lý các ứng dụng web. Trong khi Jaxer 1.0 là miễn phí, nguồn mở thì Jaxer Pro đưa ra cùng công nghệ như vậy nhưng có giấy phép thương mại và được Aptana hỗ trợ. Jaxer 1.0 còn có trên dịch vụ trực tuyến quản lý vòng đời và ứng dụng trực tuyến Aptana Cloud.

  Framework ứng dụng Jaxer cho phép các nhà phát triển sử dụng JavaScript trên máy chủ để tương tác các CSDL, hệ thống file, mạng. Những khả năng thường thấy trên các máy chủ ứng dụng được cung cấp nhờ sử dụng cùng ngôn ngữ như nhiều trang web. Các thư viện AJAX như jQuery, Dojo,… có thể chạy trên máy chủ.

  Có thể mua giấy phép Jaxer Pro và đăng ký sử dụng thông qua Aptana Store tại website của Aptana. Công ty cũng bán bộ Aptana Studio có máy chủ Jaxer nhúng, mã trợ giúp, tài liệu, dự án mẫu.

  Bạch Đình Vinh
  Theo InfoWorld, 31/10/2008

  ID: O0811_1