• Thứ Năm, 06/11/2008 08:13 (GMT+7)

  Vista an toàn hơn XP

  Báo cáo bảo mật mới nhất của Microsoft cho thấy số lỗi phát hiện trong nửa đầu năm 2008 thấp hơn trong nửa cuối năm 2007 và Vista có “sức đề kháng” tốt hơn XP.

  Theo báo cáo Security Intelligence Report thứ năm của Microsoft, số lỗi sinh ra từ tháng 1 - 6/2008 là 77 (số lỗi sinh ra trong 6 tháng cuối năm 2007 là 116). Số lượng lỗ hổng được tiết lộ trong toàn ngành công nghiệp phần mềm cũng giảm 19% so với nửa đầu năm 2007, tuy nhiên số lỗi nguy hiểm cao lại tăng 13%. Trong số 77 lỗi mới phát hiện, đã xuất hiện mã khai thác 1/3 số lỗi đó nhưng chỉ có 8 mã khai thác là đáng tin cậy.

  Dữ liệu khác cho thấy, XP bị tấn công nhiều hơn Vista. Trên các máy cài XP, phần mềm của Microsoft chứa 42% số lỗi bị tấn công, 58% còn lại thuộc về phần mềm của bên thứ ba. Trên các máy cài Vista, phần mềm của Microsoft chứa 6% số lỗi bị tấn công, 94% còn lại thuộc về phần mềm của bên thứ ba. Số vụ khai thác lỗi nhiều nhất là nhắm vào các HĐH Windows 2000 và Windows Server 2003, Microsoft cho biết.

  Có vẻ như tin tặc đang tăng cường nhắm vào người dùng Internet sử dụng tiếng Hoa (chiếm 47% số vụ khai thác dựa trên trình duyệt). Phần lớn các vụ khai thác dựa trên trình duyệt là nhằm vào lỗ hổng MDAC (Microsoft Data Access Components) (đã được Microsoft vá bằng bản cập nhật MS06-014 đưa ra hồi tháng 4/2006) và nhằm vào lỗ hổng trong phần mềm đa phương tiện RealPlayer (đã được vá bằng bản cập nhật CVE-2007-5601). Hai lỗi thường bị khai thác trong Windows Vista liên quan tới các điều khiển ActiveX hay được cài đặt tại Trung Quốc.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 3/11/2008

  ID: O0811_1