• Thứ Năm, 19/02/2009 07:05 (GMT+7)

  Mindmanager 8: Bản cập nhật hữu ích nhưng chưa ổn định

  Mindmanager 8 đã bổ sung một số tính năng hữu ích, trực quan nhưng vẫn còn một số tính năng mới thiếu ổn định.

   
  Trong Mindmanager 8, bạn có thể nhúng dịch vụ tìm kiếm Web trực tuyến

  Suy nghĩ của con người không phải luôn có thể diễn tả bằng câu chữ nên những chương trình như Mindmanager sẽ giúp vẽ suy nghĩ dưới dạng bản đồ trực quan (tạm gọi bản đồ suy nghĩ): mỗi node đại diện một ý và các ý cứ tiếp tục phân nhánh từ node.

  Phiên bản mới của Mindmanager đem đến một vài bổ sung đầy sáng tạo: bạn có thể gửi bản đồ suy nghĩ đến những người không dùng Mindmanager; nhúng chức năng duyệt Web, chỉnh sửa tài liệu Office; và theo dõi các mốc thời hạn trong dự án một cách tự động. Mashup (ứng dụng dùng để kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn) Web cho phép nhúng chức năng tìm kiếm Web trực tuyến vào bản đồ suy nghĩ.

  Tính năng bản đồ Mindjet Player cho phép bạn xuất ra một tập tin Mindmanager theo dạng một tập tin PDF tương tác (nhưng không được chỉnh sửa) và gửi đến đồng nghiệp; nhưng hiện chỉ ổn định trên PC chạy Windows, phiên bản 8 hoặc 9 của Adobe Acrobat, Acrobat Reader. Mindmanager cũng cung cấp dịch vụ Web. Bạn có thể gửi một bản đồ đến vùng làm việc trực tuyến và mời các đồng nghiệp chỉnh sửa. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật vào bản đồ gốc trên máy tính của bạn. Tuy nhiên dịch vụ này khá đắt: 120USD/ người dùng hàng năm.

  Trong việc quản lý dự án, Mindmanager 8 giờ đây đã cho phép bạn tạo mối quan hệ ràng buộc thời gian cho các công việc.

  Nếu bạn chưa từng dùng phần mềm bản đồ suy nghĩ (mindmapping) thì có thể thử Mindmanager. Nhưng nếu bạn đang sử dụng Mindmanager, thì hãy chờ khi các vấn đề của Mindmanager 8 được giải quyết ổn thỏa.

  ID: A0902_37