Hôm 4/2/2009, Cisco đưa ra cảnh báo về 4 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng tới tất cả các mạch điều khiển WLAN của họ, trong đó có module Catalyst 6500 và 7600.

" /> Hôm 4/2/2009, Cisco đưa ra cảnh báo về 4 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng tới tất cả các mạch điều khiển WLAN của họ, trong đó có module Catalyst 6500 và 7600.

"/> Hôm 4/2/2009, Cisco đưa ra cảnh báo về 4 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng tới tất cả các mạch điều khiển WLAN của họ, trong đó có module Catalyst 6500 và 7600.

" />