• Thứ Tư, 18/03/2009 10:48 (GMT+7)

  Microsoft khẳng định IE8 nhanh hơn Firefox, Chrome

  Trung tuần tháng 3/2009, Microsoft cho biết, các cuộc thử nghiệm của riêng họ chứng tỏ, Internet Explorer 8 (IE8) nhanh hơn cả Firefox lẫn Chrome.

  Trong báo cáo hôm 11/3/2009, Microsoft cho biết, họ chỉ thử nghiệm các trình duyệt theo những tiêu chí họ đề ra chứ không vay mượn ý tưởng của người khác (chẳng hạn như thử nghiệm hiệu năng của engine JavaScript).

  Microsoft đã thử nghiệm IE8 RC1, Chrome 1.0 và Firefox 3.0.5 (họ không thử nghiệm Opera, Safari vì theo Net Applications, 2 trình duyệt này đều có thị phần dưới 1%). Microsoft đo thời gian 3 trình duyệt trên hoàn tất việc trả về nội dung của 25 website là “điểm đến” phổ biến nhất trên mạng (theo đánh giá của comScore) như google.com, facebook.com, amazon.com…

  Kết quả cho thấy, IE8 đứng đầu khi trả về nhanh nhất 12/25 website, Chrome đứng thứ 2 khi trả về nhanh nhất 9/25 website còn Firefox đứng thứ 3 khi trả về nhanh nhất 4/25 website.

  Google chưa có bình luận gì về cuộc thử nghiệm của Microsoft còn Mozilla thì tỏ ý tán dương bất kỳ nỗ lực nào để tăng hiệu năng cho IE. Báo cáo về hiệu năng trình duyệt của Microsoft có tại website của công ty.

  Bạch Đình Vinh
  Theo Computerworld, 13/3/2009

  ID: O0903_1