• Thứ Năm, 04/06/2009 16:20 (GMT+7)

  FileMaker Pro 10 cải tiến thanh Status

  Phần mềm cơ sở dữ liệu FileMaker Pro vốn đã tốt nay tốt hơn với phiên bản 10 (299USD). Thanh Status - giao diện chính của ứng dụng - hiện cho phép bạn bổ sung nút nhấn cho các chức năng phổ biến như Print, Export, Duplicate hay gỡ bỏ các nút nhấn không cần thiết.

  Một thay đổi quan trọng trong FileMaker 10 là giao diện thanh Status được chuyển từ bên trái lên phía trên, và bổ sung các tùy chọn tính năng.

  Phiên bản Pro của FileMaker hỗ trợ 9 người dùng đồng thời trong mạng nội bộ (HĐH Windows, Mac) hoặc 5 người qua Web. Thử nghiệm cho thấy, các lệnh viết sẵn (script) và ứng dụng chạy trên phiên bản 10 nhanh hơn 15% so với khi dùng phiên bản 9. Một script phức tạp như nhập vào khoảng 28.000 khoản mục từ cơ sở dữ liệu Oracle, xử lý và tạo nhiều báo cáo khác nhau mất 53 phút để hoàn tất với FileMaker 9 nhưng đã giảm xuống còn 45 phút với FileMaker 10.

  Các tính năng mới trong đó có khả năng lưu thường xuyên các kết quả tìm kiếm trên thanh Status, tạo báo cáo động (tự động cập nhật thay đổi trong các báo cáo liên quan), và kết nối trực tiếp đến máy chủ SMTP (nên bạn có thể gửi e-mail trực tiếp đến địa chỉ liên hệ trong cơ sở dữ liệu).

  Vẫn còn thiếu trong phiên bản này là tính năng tạo đồ thị và biểu đồ, nhưng tiện ích bổ sung của các hãng thứ 3 và các tính năng tích hợp với Excel sẽ cho phép bạn vẽ biểu đồ trực tiếp từ ứng dụng. Nhìn chung, FileMaker Pro 10 nâng cấp công cụ quản lý cơ sở dữ liệu hiện có với những cải tiến tiện lợi.

  ID: A0905_64