• Thứ Ba, 30/06/2009 09:28 (GMT+7)

  IBM quảng cáo công nghệ mã hóa mới

  Hôm 25/6/2009, IBM cho biết, 1 nhà nghiên cứu của họ có thể làm các hệ thống máy tính thực hiện được việc tính toán trên những dữ liệu đã mã hóa mà không cần phải giải mã.

  IBM cho biết bước đột phá này sẽ cho phép các dịch vụ máy tính như Google Inc. lưu các dữ liệu điện tử bí mật của người khác, phân tích dữ liệu đầy đủ trên các máy client mà không phải tương tác với client và không "thấy" được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

  Ý tưởng là 1 người dùng có thể tìm kiếm thông tin khi sử dụng những từ tìm kiếm đã mã hóa, nhận lại các kết quả đã mã hóa mà sau đó họ có thể tự giải mã được. Những ứng dụng tiềm năng khác là: cho phép các bộ lọc xác định spam (ngay cả trong e-mail đã mã hóa); bảo vệ thông tin chứa trong các hồ sơ y khoa điện tử...

  Theo nhà nghiên cứu Craig Gentry của IBM, công nghệ trên là “sự mã hóa đồng hình đầy đủ”, sử dụng hệ thống toán học “ideal lattice” cho phép mọi người tương tác đầy đủ với dữ liệu đã mã hóa theo những cách mà trước đây là không thể. Sử dụng công nghệ còn giúp thúc đẩy mô hình điện toán đám mây, cho phép 1 dịch vụ thực hiện những sự tính toán trên dữ liệu của các máy client theo yêu cầu mà không để lộ dữ liệu gốc.

  IBM cho biết, những ý tưởng đầu tiên của công nghệ “sự mã hóa đồng hình đầy đủ” đã được 2 vị cha đẻ Ron Rivest, Leonard Adleman cùng với Michael Dertouzos giới thiệu khoảng 30 năm trước.

  Bạch Đình Vinh
  Theo Network World, 25/6/2009

  ID: O0906_1