• Thứ Hai, 06/07/2009 10:01 (GMT+7)

  Micro Focus tăng giá chào mua Borland

  Hôm 30/6/2009, Micro Focus International đã tăng giá chào mua Borland Software lên 1,50 đô la Mỹ (26.786 đồng)/cổ phiếu.

  Giá chào mua này tăng 50% so với mức (1 đô la Mỹ/cổ phiếu) họ đưa ra hồi tháng 5/2009. Sau 2 tháng kể từ khi cuộc chiến bỏ thầu bắt đầu, sự quan tâm đột ngột đến các công cụ quản lý vòng đời ứng dụng của Borland đã gần như tăng gấp đôi giá trị của công ty. Giá chào mới nhất của Micro Focus nâng giá trị của Borland lên khoảng 113 triệu đô la Mỹ (2.018 tỷ đồng).

  Micro Focus là nhà phát triển phần mềm quản lý và hiện đại hóa ứng dụng của Anh. Micro Focus hy vọng việc mua lại Borland sẽ tăng sức mạnh cho các sản phẩm đảm bảo chất lượng phần mềm của họ (cũng giống như việc Micro Focus mua lại Compuware gần đây). Micro Focus thông báo cả 2 thỏa thuận hôm 6/5/2009.

  Giá cổ phiếu của Borland đang ở mức 0,75 đô la Mỹ (13.393 đồng)/cổ phiếu thì sau lần chào mua đầu tiên của Micro Focus hôm 5/5/2009, mức giá này tăng lên 1 đô la Mỹ (17.857 đồng)/cổ phiếu.

  Hôm 22/5/2009, một người mua giấu tên nâng mức giá chào mua Borland lên 1,20 đô la Mỹ (21.428 đồng)/cổ phiếu nhưng đến hôm 15/6/2009 công ty này đã rút lại lời chào mua.

  Hôm 12/6/2009, một người mua giấu tên khác chào mua Borland với giá từ 1,10 - 1,20 đô la Mỹ/cổ phiếu. Sau đó hôm 16/6/2009 Micro Focus nâng mức giá chào mua của họ lên 1,15 đô la Mỹ/cổ phiếu. Đến hôm 23/6/2009, gười mua giấu tên thứ hai này tiếp tục nâng giá chào mua của họ lên 1,25 đô la Mỹ/cổ phiếu. Mới đây nhất (hôm 30/6/2009), Micro Focus đã tăng giá chào mua Borland Software lên 1,50 đô la Mỹ (26.786 đồng)/cổ phiếu.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 2/7/2009

  ID: O0907_1