• Thứ Sáu, 24/07/2009 10:44 (GMT+7)

  Chuẩn IEEE 802.11n sắp được thông qua

  Chuẩn IEEE 802.11n có thể sẽ được thông qua trong tháng 9/2009, giúp công nghệ WLAN tốc độ cao này trở thành chính thức sau 7 năm tranh cãi và chỉnh sửa.

  Hôm 17/7/2009, với chỉ 1 phiếu chống, nhóm công tác 802.11 (nhóm đã phát triển tất cả các chuẩn WLAN chính) đã bỏ phiếu gửi bản dự thảo 2.0 (Draft 2.0) của chuẩn 802.11n lên các cấp cao hơn của Viện Kỹ nhệ Điện và Điện t Hoa Kỳ (IEEE) để xem lại lần cuối và công bố, ông Matthew Gast, giám đốc chiến lược của Trapeze Networks và là 1 thành viên trong nhóm công tác 802.11 cho biết.

  Sự phê chuẩn cuối cùng sẽ phụ thuộc Ủy ban IEEE Standards Board Review Committee. Cuộc họp tiếp theo của ủy ban này sẽ diễn ra vào ngày 11/9/2009. Các chuẩn IEEE thường không trải qua những thay đổi lớn và tranh cãi trong giai đoạn phê chuẩn cuối cùng.

  Chuẩn 802.11n định nghĩa cách để sử dụng nhiều anten nhằm đạt thông lượng trên 100Mbps (cực đại là 600Mbps). Do quá trình thông qua chuẩn 802.11n kéo dài nên hồi năm 2007, Wi-Fi Alliance (tổ chức chứng nhận các sản phẩm 802.11) đã quyết định bắt đầu sử dụng bản Draft 2.0 của chuẩn 802.11n để chứng nhận cho các sản phẩm (sau khi Draft 2.0 nhận được 75% phiếu ủng hộ của nhóm công tác 802.11n).

  Buổi họp đầu tiên của nhóm High Throughput Study Group về chuẩn 802.11n diễn ra vào ngày 11/9/2002. Nếu được thông qua vào ngày 11/9/2009 tới thì quá trình của chuẩn 802.11n kéo dài dúng 7 năm, ông Gast cho biết.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 21/7/2009

  ID: O0907_1