• Thứ Ba, 15/09/2009 10:05 (GMT+7)

  IEEE đã thông qua chuẩn Wi-Fi 802.11n

  Cuối cùng, Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE) đã thông qua chuẩn WLAN thông lượng cao 802.11n.

  Dù IEEE vẫn chưa thông báo chính thức nhưng ông Bruce Kraemer, chủ tịch nhóm 802.11n Task Group (một tiểu ban của 802.11 Working Group – nhóm có trách nhiệm giám sát các chuẩn WLAN) đã thông báo cho các thành viên của Task Group (gồm nhiều nhà sản xuất chip Wi-Fi, nhà phát triển phần mềm, nhà sản xuất thiết bị). Một trong số này là nhà sản xuất Meru Networks đã tiết lộ thông tin trên.

  Trong bức e-mail gửi hồi 11 giờ sáng ngày 11/9/2009 ông Kraemer thông báo, Hội đồng các Tiêu chuẩn (Standards Board) của IEEE đã thông qua 802.11n và 802.11w (chuẩn để bảo vệ dữ liệu trong các khung quản lý 802.11).

  Task Group được chính thức thành lập ngày 11/9/2003 nhưng hồi năm 2002 đã có 1 nhóm nghiên cứu được thành lập để nghiên cứu các mạng WLAN có thông lượng tối thiểu 100Mbps. Tuy nhiên, các sản phẩm WLAN ngày nay được Wi-Fi Alliance chứng nhận dựa trên chuẩn dự thảo 802.11n Draft 2.0 thường có thông lượng từ 150Mbps đến hơn 200Mbs.

  Ngày 30/9/2009, Wi-Fi Alliance có kế hoạch sẽ cập nhật chương trình chứng nhận, Wi-Fi của họ dựa trên chuẩn 802.11n chính thức.

  Bạch Đình Vinh
  Theo Network World, 11/9/2009

  ID: O0909_1