• Thứ Ba, 06/10/2009 11:39 (GMT+7)

  Truyền điện qua không khí

  Dù đã có công nghệ truyền dữ liệu qua không khí nhưng phần lớn thiết bị điện tử vẫn cần tới cáp nguồn. Tuy nhiên, có thể trong tương lai cáp nguồn sẽ biến mất.

  Hôm 2/10/2009, Sony cho biết đã phát phát triển nguyên mẫu hệ thống cấp nguồn có thể truyền đủ điện để cấp nguồn cho 1 chiếc TV mà không cần dây dẫn. Trong các cuộc thử nghiệm, Sony đã thành công khi truyền nguồn điện 100V qua khoảng cách 50cm để cấp nguồn cho 1 chiếc TV LCD 22”.

  Hệ thống làm được điều này là nhờ cộng hưởng từ. Dòng điện được đưa vào cuộn dây sơ cấp hình vuông có cạnh dài 40cm để tạo ra từ trường. Đặt cuộn thứ cấp vào trong từ trường sẽ sinh ra dòng điện, như vậy việc truyền điện đã hoàn tất.

  Để truyền điện thành công, cả 2 thiết bị phải được bật ở cùng tần số cộng hưởng nhưng 2 cuộn dây không cần gióng thẳng hàng, Sony cho biết. Như vậy, các thiết bị kim loại đặt trong từ trường sẽ không làm 2 cuộn dây nóng lên.

  Sony cho biết, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như: hiệu suất chưa cao (mới đạt 80%) và khoảng cách truyền chưa xa. Để tăng khoảng cách truyền, Sony đã phát triển các bộ PRU (passive relay unit) đặt giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp sẽ tăng khoảng cách truyền lên 80cm.

  Chưa biết khi nào hệ thống mới được thương mại hóa hoặc bắt đầu xuất hiện trong các sản phẩm.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 2/10/2009

  ID: O0910_1