• Thứ Bảy, 31/10/2009 20:50 (GMT+7)

  Internet tròn 40 tuổi

  Vào ngày 29/10/1969, Internet đã được khai sinh với 2 chữ cái “lo”.

  Hôm đó, giáo sư ngành khoa học máy tính Leonard Kleinrock của ĐH UCLA (Mỹ) gửi 1 thông điệp từ máy tính chủ của trường ông tới 1 máy tính khác đặt tại Viện nghiên cứu. Ông Kleinrock định gửi đi từ "login" nhưng mới chỉ gửi được 2 chữ cái “lo” thì hệ thống đã ngừng hoạt động. Như vậy, Internet đã được sinh ra khi thông điệp chứa dữ liệu đầu tiên được gửi giữa 2 máy tính nối mạng.

  Trước đó, có khá nhiều công việc đã được tiến hành để chuẩn bị cho sự ra đời của Internet. Quan trọng nhất là hồi năm 1968, ông Donald Davies thuộc Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia của Anh Quốc trình diễn ý tưởng sử dụng kỹ thuật packet-switching cho Internet. Với kỹ thuật này, người ta chia dữ liệu thành các gói tin rồi định tuyến (routing) chúng.

  Nhiều năm sau thực nghiệm của ông Kleinrock, có rất nhiều máy tính tham gia vào mạng ARPAnet của Cơ quan Nghiên cứu DARPA trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Vào giữa những năm 1970, các kỹ sư Vint Cerf, Yogen Delal, Carl Sunshine thuộc DARPA đã phát triển cặp giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP được dùng cho ARPAnet vào ngày 1/1/1983 và ta có thể coi đây là 1 trong những ngày sinh của Internet .

  Đến năm 1989, phát kiến World Wide Web của Tim Berners Lee được dùng cho Internet. 5 năm sau, trình duyệt web đầu tiên là Mosaic Netscape 0.9 ra đời, sau đó là đến thời của "Web 2.0" với những Digg, Facebook, Flickr…

  Ngày nay, Internet đã trở thành “một phần thiết yếu của cuộc sống”. Chúng ta không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống thiếu e-mail, chat, mạng xã hội… nên hãy cầu trời cho ISP của bạn đừng gặp sự cố gì cả. Có hơn 1 tỷ người dùng Internet và hồi năm 2008 Google cho biết, trên toàn thế giới có hơn 1.000 tỷ trang web.

  Bạch Đình Vinh
  Theo PC World Mỹ, 29/10/2009

  ID: O0910_1