• Thứ Sáu, 05/03/2010 (GMT+7)

  APC: Bốn mức điều khiển trung tâm dữ liệu

  Văn phòng tại Nga của APC by Schneider Electric vừa giới thiệu phiên bản phần mềm mới InfraStruxure Management Software.

  Được tung ra từ tháng 12 năm rồi, phần mềm InfraStruxure Management Software bao gồm 6 gói ứng dụng để điều khiển hạ tầng kỹ thuật các trung tâm dữ liệu (TTDL). Những ứng dụng này được phát triển trên quan điểm của hãng là APC Data Center Physical Infrastructure Management (DCPIM - Quản trị hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu của APC), cho phép các công ty có hạ tầng CNTT phân tán kiểm soát các thông số vận hành thiết bị kỹ thuật và tính toán tại các chi nhánh.

  Theo ông Rail Khaybullin, kỹ sư hệ thống của APC, quan điểm DCPIM bao gồm 4 mức xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát. (1) Mức 1 sử dụng các thiết bị kiểm soát kỹ thuật. Những công ty không lớn, số thiết bị không nhiều, giám sát mức 1 đảm bảo điều khiển hạ tầng kỹ thuật hiệu quả. (2) Mức 2 đòi hỏi doanh nghiệp tập trung giám sát trên cơ sở một nút duy nhất quy tụ các thiết bị giám sát thông tin dịch vụ trong chế độ thời gian thực đảm bảo lưu trữ và xử lý thông tin. Kết quả của việc giám sát thể hiện ở việc báo cáo kết quả phân tích. (3) Mức 3, giám sát khai thác được mở rộng. Nó bao gồm giám sát các thiết bị CNTT, tín hiệu trạng thái thiết bị và các vi xử lý, xây dựng biểu đồ công việc phù hợp và khả năng giám sát di động công việc của mọi hệ thống. (4) Mức 4, TTDL được kiểm soát hiệu quả sử dụng các nguồn lực, sử dụng các bản phân tích tiêu thụ điện năng, xác nhận mức tổn hao hiệu năng của các hệ thống con, các nguồn lực và các tình huống, quản trị quy trình trong TTDL.

  Giải pháp chính của InfraStruxure Management Software hoàn toàn đáp ứng các nguyên lý của DCPIM. Nó có vài phiên bản máy chủ InfraStruxure Central 6.0, nền tảng InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Change, Infrastruxure Energy Cost và InfraStruxure Mobile 6.0. Đại diện APC khẳng định những sản phẩm này có thể sử dụng tại các TTDL có hạ tầng sử dụng các thiết bị an ninh và hệ thống làm mát của các hãng thứ ba.

  Hạt nhân của InfraStruxure Management Software là phần mềm máy chủ thiết bị InfraStruxure Central 6.0 dựa trên nền tảng máy chủ của Dell và dùng để giám sát tập trung mọi thiết bị kỹ thuật và điều khiển được đấu nối vào mạng. Máy chủ trung tâm InfraStruxure tích hợp những thiết bị này với những hệ thống điều khiển khác trong khi vẫn đảm bảo giám sát tổng hợp vận hành của TTDL. APC sẽ đưa ra thị trường 3 phiên bản máy chủ InfraStruxure Central 6.0. Phiên bản cơ sở (Basic) đảm bảo trao đổi dữ liệu giữa 525 thiết bị và 15 camera. Phiên bản tiêu chuẩn (Standard) đảm bảo trao đổi dữ liệu cho 2025 thiết bị và 125 camera. Phiên bản doanh nghiệp (Enterprice) thì lần lượt là 4025 thiết bị và 250 camera.

  InfraStruxure Operations chịu trách nhiệm chuyển đổi sử dụng thiết bị, trong đó có các thiết bị CNTT trong TTDL là nền tảng chính cho việc tổ chức giám sát mở rộng. Nó cho phép giám sát hỏng hóc theo thời gian thực. Các mô-đun Infra Struxure Capacity 6.0, InfraStruxure Mobile 6.0 và InfraStruxure Change bổ sung cho hệ thống giám sát mở rộng. Để giám sát ở mức cao hơn, có 2 chương trình phần mềm là InfraStruxure Energy Efficiency và Energy Cost. APC khẳng định việc nâng cấp phần mềm InfraStruxure Management Software cho phép vượt xa phạm vi giám sát truyền thống với các thông số về năng lượng tiêu thụ, làm mát, an ninh và bảo vệ môi trường. Hệ thống này cũng khẳng định sự cần thiết của việc điều khiển TTDL như một dự án kinh doanh.

  Như Dũng
  Theo Network World Nga, 3/3/2010

  ID: O1003_1