iPad hỗ trợ Wi-Fi sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 3/4 và bản Wi-Fi có 3G sẽ phát hành vào cuối tháng 4/2010." /> iPad hỗ trợ Wi-Fi sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 3/4 và bản Wi-Fi có 3G sẽ phát hành vào cuối tháng 4/2010."/> iPad hỗ trợ Wi-Fi sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 3/4 và bản Wi-Fi có 3G sẽ phát hành vào cuối tháng 4/2010." />