Norwegian Nobel Institute) đã công bố có 237 đề cử cho giải Nobel hòa bình 2010. Mạng toàn cầu là một trong 237 đề cử của năm nay." /> Norwegian Nobel Institute) đã công bố có 237 đề cử cho giải Nobel hòa bình 2010. Mạng toàn cầu là một trong 237 đề cử của năm nay."/> Norwegian Nobel Institute) đã công bố có 237 đề cử cho giải Nobel hòa bình 2010. Mạng toàn cầu là một trong 237 đề cử của năm nay." />