• Thứ Bảy, 12/06/2010 12:01 (GMT+7)

    Video Chat của iPhone 4 chỉ là kẻ tới sau

    PHT
    Đàm thoại video (video call) xuất hiện đã nhiều năm, rất phổ biến ở các nước châu Âu và châu Á, nhưng vẫn chưa được đón chào ở Mỹ cho đến khi xuất hiện Apple iPhone 4.

    Liệu Apple có làm cho đàm thoại video được người Mỹ chấp nhận một cách rộng rãi?

    Nguồn: PC World Mỹ, 11/6/2010