• Thứ Bảy, 12/06/2010 12:05 (GMT+7)

  Bảo mật với Cyberoam EndPoint Data Protection

  Đông Quân
  Bộ công cụ Cyberoam EndPoint Data Protection (EPDP) giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm trên máy người dùng ngăn chặn rò rỉ thông tin...

  Bảo mật với Cyberoam EndPoint Data Protection 

  EndPoint Data Protection (EPDP) có 3 phần chính gồm SERVER - nơi lưu trữ toàn bộ Database của EPDP, AGENT - thành phần cài vào các máy trạm và CONSOLE - dùng để theo dõi, cấu hình, điều khiển các máy trạm. Các chức năng chính của EPDP gồm Data Protection and Encryption, Device Management, Application Management và Asset Management.

  • Data Protection and Encryption giúp cho người quản trị có thể quản lý được dữ liệu khi dữ liệu đó bị thay đổi, xóa hoặc chuyển đi thông qua các ứng dụng như upload site, email, IM, in ấn, chia sẻ file, thiết bị USB. Ngoài ra chức năng này còn mã hóa được dữ liệu khi dữ liệu được chép vào các thiết bị lưu trữ gắn ngoài.
  • Device Management giúp người quản trị có thể cho phép hoặc không cho phép người dùng sử dụng các thiết bị như USB, CD/DVD, serial port, parallel port, Bluetooth, Wireless card, …
  • Application Management cho phép người quản trị quản lý các ứng dụng đang chạy trên máy của người dùng (IM, P2P, gaming, … )
  • Asset Management cho phép người quản trị quản lý, theo dõi, thống kê các thiết bị, ứng dụng, bản vá Window của các PC trong mạng, triển khai một ứng dụng hoặc một tập tin thực thi.

  Yêu cầu hệ thống:

  SERVER: Win2000 SP4/XP SP2/2003 SP1/Vista (Pentium 4 2GHZ/512MB Memory/50GB Hard disk space)
  AGENT: Win 2000/XP/2003/2008/Vista(32 bit only)/Win 7 (Pentium III 500 MHZ/128MB Memory/1 GB Hard disk space)
  CONSOLE: Win2000 SP4/XP/2003/2008/Vista (Pentium III 1GHZ/256MB Memory/4 GB Hard disk space).
  DATABASE: SQL Server 2000 SP4 or above / SQL Server 2005 SP1 or above, MSDE SP4 / SQL Server 2005 Express.