• Thứ Sáu, 25/06/2010 17:42 (GMT+7)

  IBM nhắm framework mới cho các dịch vụ tài chính

  Bạch Đình Vinh
  Hôm thứ Ba 22/6/2010, IBM đã công bố Financial Markets Industry Framework (FMIF), gói nhiều ứng dụng phần mềm tích hợp mới, được cấu hình cho thị trường dịch vụ tài chính.

  Gói FMIF được thiết kế cho những công ty tài chính (như công ty kinh doanh chứng khoán Wall Street) muốn tăng tốc các quy trình của họ, ông Guy Tagliavia, một giám đốc trong nhóm phần mềm của IBM cho biết

  Framework này là sự bổ sung mới nhất cho số lượng ngày càng tăng của các gói phần mềm tích hợp sẵn mà IBM đã tạo ra cho nhiều ngành công nghiệp cụ thể. Công ty đã phát triển các framework cho những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dầu khí, bán lẻ, và chính phủ.

  Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM sẽ là nền tảng của FMIF. Framework sẽ có thể lấy dữ liệu từ hơn 100 nguồn cấp dữ liệu. Sau đó, một nền tảng điện toán dòng có thể lọc các nguồn cấp dữ liệu này để tìm các sự kiện cụ thể.

  Framework cũng sẽ cung cấp các phần mềm giám sát thương mại và giám sát thị trường, sử dụng giải pháp nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence - BI) Cognos, phần mềm quản lý những quy tắc kinh doanh iLog và các ứng dụng khác của IBM. Theo thời gian, sẽ có nhiều ứng dụng hơn, cả từ IBM cũng như từ các đối tác, được đưa vào framework, ông Tagliavia nói.

  Framework có thể được xây dựng trên các máy chủ chạy BXL x86 hoặc chạy trên các máy chủ System p gắn chip Power của IBM. IBM có thể cài đặt framework hoặc hay do những nhà tích hợp khác cài đặt, ông Tagliavia nói.
   

  Từ khóa: IBM
  Nguồn: IDG News Service, 22/6/2010