• Thứ Sáu, 25/06/2010 17:58 (GMT+7)

    iPhone 4: Nhận diện trực quan

    PHT
    PC World Mỹ đưa ra những nhận xét mới nhất về thiết kế của iPhone 4 và phần mềm iOS 4 mới của Apple.

    Từ khóa: Apple, iphone
    Nguồn: PC World Mỹ 23/6/2010