• Thứ Hai, 28/06/2010 10:53 (GMT+7)

  Quest tung ra công cụ quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL

  Bạch Đình Vinh
  Toad for Cloud Databases, một phiên bản của dòng công cụ quản trị CSDL Toad phổ biến, vừa được Quest công bố hôm thứ Tư 23/6/2010.

  Phần mềm này có thể được sử dụng để truy vấn dữ liệu trên CSDL không phải SQL (non-SQL) bằng cách sử dụng các truy vấn SQL và cũng có thể được sử dụng để làm cầu nối các CSDL không quan hệ (cũng được gọi là CSDL NoSQL) và CSDL quan hệ: phần mềm có thể di chuyển dữ liệu đến/từ các CSDL khác nhau, chạy truy vấn trên nhiều cơ sở dữ liệu, hoặc quan hệ hoặc không quan hệ.

  Phần mềm sẽ đặc biệt hữu ích trong việc truy vấn những CSDL NoSQL cho các mục đích nghiệp vụ thông minh của doanh nghiệp (BI), ông Guy Harrison, Giám đốc nghiên cứu và phát triển cho Quest nói.

  Các CSDL NoSQL đã là một sự thay thế hấp dẫn cho CSDL quan hệ chuẩn do dễ sử dụng và khả năng thiết lập được trên nhiều máy chủ, mà có thể hỗ trợ trong việc triển khai dựa trên đám mây. Nhưng làm việc với chúng có thể là một trải nghiệm mới cho nhà quản trị CSDL.

  Toad for Cloud Databases làm việc với các CSDL NoSQL Apache HBase và Amazon SimpleDB, cũng như với dịch vụ Azure Table, CSDL không quan hệ dựa trên được Microsoft cung cấp. Nó cũng làm việc với tất cả các CSDL quan hệ sử dụng Open Database Connectivity (ODBC).

  Nguồn: IDG News Service, 23/6/2010