• Thứ Năm, 01/07/2010 08:50 (GMT+7)

  Microsoft vá lỗi cho Visual Studio 2010

  Bạch Đình Vinh
  Microsoft đã phát hành một bản vá cho Visual Studio 2010, sửa lỗi sinh ra thông điệp không đủ bộ nhớ mà các nhà phát triển đang nhận được khi cut/copy lượng nhỏ dữ liệu.

  Bản vá được phát hành vào cuối tuần trước, và có thể tải về từ đây.

  Việc cố gắng cut/copy những lượng text vừa hoặc nhỏ trong Visual Studio 2010 RTM (Release to Manufacturing) có thể gây ra lỗi không đúng, làm phát sinh thông điệp sau: “Insufficient available memory to meet the expected demands of an operation at this time, possibly due to virtual address space fragmentation. Please try again later” (Không đủ bộ nhớ có sẵn để đáp ứng nhu cầu của hoạt động vào thời gian này, có thể do phân mảnh không gian địa chỉ ảo. Xin vui lòng thử lại sau), ông Brittany Behrens, người quản lý chương trình cho đội Visual Studio Editor viết trong một bài đăng blog.

  "Trong một số trường hợp, Visual Studio tính toán không chính xác là không đủ bộ nhớ có sẵn (mặc dù có bộ nhớ có sẵn), và hiển thị thông báo lỗi, ông Scott Guthrie, Phó Chủ tịch phụ trách chi nhánh Microsoft Developer Division của công ty cho biết.

  Ông Behrens lưu ý rằng, cả trước và sau khi cài đặt bản sửa nóng (hotfix) này, có nhiều trường hợp khi Visual Studio báo cáo chính xác là không đủ bộ nhớ có sẵn cho một hoạt động nhất định.

  Visual Studio 2010 được phát hành hồi tháng 4/2010, có các khả năng cho việc phát triển ứng dụng SharePoint và Windows 7 cũng như hỗ trợ đa màn hình. Nhưng các vấn đề hiệu năng đã đẩy lùi ngày phát hành lại vài tuần.

  Từ khóa: Microsoft
  Nguồn: InfoWorld, 28/6/2010