• Thứ Ba, 06/07/2010 09:45 (GMT+7)

    Nhà Công nghệ cao tương lai của Microsoft

    PHT
    Mô hình nhà mẫu trong tương lai của Microsoft có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng hệ thống tương tác và tự động của nó có lẽ gần với thực tế.

    Đây là Tour du lịch ảo thăm nhà tương lai của Microsoft. Ở đó, hầu như mỗi bức tường, từng cái bàn đều là một thiết bị kỹ thuật số.

    Nguồn: PC World Mỹ, 5/7/2010