• Thứ Bảy, 04/09/2010 22:52 (GMT+7)

  Intel nâng cấp bộ phần mềm phát triển song song

  Bạch Đình Vinh
  Parallel Studio 2011 hỗ trợ Visual Studio 2010 và thêm một thành phần để các nhà phát triển phát triển ứng dụng song song.

  Hôm thứ Năm 2/9/2010, Intel đã phát hành Intel Parallel Studio 2011 - bản nâng cấp bộ công cụ phát triển song song của họ cho các nhà phát triển ứng dụng Windows, thêm cả công cụ hướng dẫn các nhà phát triển phát triển ứng dụng song song cũng như hỗ trợ môi trường phát triển tích hợp với Visual Studio 2010 của Microsoft.

  Intel Parallel Studio 2011 là bản cập nhật cho Intel Parallel Studio. Nó hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng C hoặc C song song cho những hệ thống đa lõi hoặc đa xử lý. "Đó là một nhóm 4 bốn sản phẩm làm việc trong một vòng đời do nhà phát triển thiết kế, xây dựng, kiểm chứng và điều chỉnh", ông Bill Savage, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Các sản phẩm Nhà phát triển trong Nhóm Phần mềm và Dịch vụ của Intel nói.

  Trong những năm gần đây, các nhà phát triển đã bắt đầu xây dựng nhiều ứng dụng đặc biệt cho chip đa lõi. Việc xây dựng cho các hệ thống đa lõi đòi hỏi nhiều trách nhiệm bổ sung hơn so với những gì đã là tiêu chuẩn với chip đơn lõi. Các nhà phát triển phải chuyển từ phiên bản tuần tự sang phiên bản song song của một ứng dụng, ông Savage nói. Bộ phần mềm của Intel hỗ trợ với kiểu chuyển đổi ứng dụng này mà không yêu cầu viết lại.

  Một sự bổ sung mới vào Parallel Studio 2011 là Parallel Advisor. "Những gì Parallel Advisor làm là để các nhà phát triển C hoặc C++ đưa tính song song vào ứng dụng của họ. Bạn không cần phải có một nền tảng (background) hoặc được đào tạo phát triển song song", ông Savage nói. Bộ phần mềm bao gồm phiên bản mới của Parallel Composer, Parallel Amplifier. Toàn bộ bộ công cụ có thể được mua với giá 799 đô la Mỹ (799 USD, ~15,67 triệu đồng). Từng sản phẩm có thể được mua riêng với giá 399 USD (~7,82 triệu đồng). Ngoài làm việc với Visual Studio 2010, Parallel Studio 2011 có thể được sử dụng với các phiên bản Visual Studio 2005 và 2008.

  Nguồn: InfoWorld, 2/9/2010