• Chủ Nhật, 01/05/2011 14:16 (GMT+7)

    20 sản phẩm công nghệ được đặt tên tệ nhất

    Huy Thắng
    Dưới đây là danh sách 20 sản phẩm công nghệ được đặt tên tệ nhất.

    Từ khóa: Huy Thắng
    Nguồn: CNet, 26/4/2011