• Thứ Hai, 12/01/2004 08:52 (GMT+7)

    CNTT Việt Nam - 10 sự kiện nổi bật

    10 sự kiện CNTT hàng đầu tại Việt Nam năm 2002 do BBT tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN bình chọn.

    1. Thủ Tướng Chính Phủ ban hành một loạt các Quyết Định thể hiện quyết tâm thúc đẩy sự phát triển CNTT Việt Nam phục vụ hiện đại hoá và công nghiệp hóa đất nước. Ngày 8/2/2002, Thủ Tướng Chính Phủ ký Quyết định 33/2002/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển internet Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005; ngày 17/7/2002 ký Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đến năm 2005; ngày 3/12/2002, ra Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ Đạo Chương Trình Hành Động Triển Khai Chỉ Thị số 58 - CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2001-2005 (Ban Chỉ đạo 58).


    Chủ tịch IDG Patrick McGovern, trao tặng q