• Thứ Sáu, 09/01/2004 14:11 (GMT+7)

  Về phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT

  Ngày 8 tháng 3 năm 2003, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Trưởng Ban, Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm. Các thành viên đã nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ Đạo (BCĐ) giữa hai phiên họp, nghe và thảo luận các báo cáo: quy chế về tổ chức và hoạt động của BCĐ; các vấn đề chính sách CNTT - truyền thông phải giải quyết trong thời gian tới; kế hoạch kiểm điểm 2 năm thực hiện Chỉ Thị 58 của Bộ Chính Trị và tình hình xây dựng kế hoạch CNTT 2003. Trưởng Ban, Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm đã phát biểu chỉ đạo và kết luận một số vấn đề quan trọng.

  Về Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động của Ban Chỉ Đạo, Phó Thủ Tướng đã nói: “Chúng ta có rất nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên chỉ ngành CNTT có BCĐ Quốc Gia. Đó là do vị trí và vai trò của CNTT như Chỉ Thị 58 đã nhận định “là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước”. BCĐ là cơ quan giúp Thủ Tướng tổ chức  thực hiện Chỉ Thị 58 của Bộ Chính Trị và các văn bản pháp quy có liên quan của Nhà Nước. Ngoài chức năng tham mưu như các hội đồng và uỷ ban quốc gia, BCĐ còn xem xét  và cho ý kiến và khi cần thiết thì quyết định về các hoạt động liên quan đến CNTT”.

  Phiên họp cho thấy một đổi thay trong tên gọi của Ban Chỉ Đạo Chương Trình Hành Động Triển Khai Chỉ Thị Số 58-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nay tên gọi là Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT. Thực tế cho thấy các BCĐ lập cũng không khó và tan cũng không khó, có Ban có tác dụng nhưng nhiều Ban ít thậm chí không có tác dụng. Nhiều vị có chân trong hàng chục BCĐ đến không nhớ nổi tên các BCĐ mình là thành viên, chẳng mấy khi tham gia họp dù rằng các cuộc họp cũng thưa thớt. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT sẽ thực sự chỉ đạo CNTT nước ta bứt lên khỏi tốp sau cùng như trạng thái hiện nay. Theo kết luận của Phó Thủ Tướng - Trưởng BCĐ, "Ngoài chức năng tham mưu như các hội đồng và uỷ ban quốc gia, BCĐ còn xem xét  toàn diện, cho ý kiến và khi cần thiết thì quyết định về các hoạt động liên quan đến CNTT". Đúng là cần xem xét lại toàn diện nhiều vấn đề CNTT ở nước ta và hơn lúc nào hết, đây là lúc “cần quyết định”.

  Dù sao, kế hoạch quốc gia về CNTT cho năm 2003 vẫn là cái mà giới CNTT chờ đợi nhất từ Bộ BCVT. Phó Thủ Tướng đã nói trong phiên họp là “Kế hoạch CNTT năm 2003 có thể chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng là bước quan trọng để từ 2004, Bộ BCVT xây dựng kế hoạch CNTT một cách bài bản”. Tuy nhiên khi nào mới có cái “kế hoạch 2003 chưa thật sự hoàn chỉnh” ấy và làm thế nào “để từ 2004, Bộ BCVT xây dựng kế hoạch CNTT một cách bài bản”?

  Nhớ lại kết luận của phiên họp 1 đã được giới thiệu trên PC World B tháng 3/2002 thì Bộ BCVT sẽ đệ trình Chính Phủ kế hoạch CNTT 2003 vào cuối tháng 3. Khi số báo này được đưa in (27/3/2003), chưa có thông tin gì về vấn đề này.

  Trong nhiều cuộc thảo luận về vấn đề “quản lý nhà nước” một lãnh vực nào đó, các chuyên gia thường hỏi nhau “quản lý nhà nước là làm gì?”, đặc biệt là quản lý nhà nước về CNTT, một việc khá mới mẻ, càng cần có câu trả lời thỏa đáng. Đa số các ý kiến cho rằng việc số 1 của quản lý nhà nước là xây nên các kế hoạch và tổ chức để các kế hoạch được thực thi nhằm đưa lãnh vực được nhà nước quản lý ấy phát triển, đạt các mục tiêu chung cũng như các mục tiêu cụ thể trong các kế hoạch. Việc ban hành các chính sách, cơ chế là một trong các loại biện pháp quan trọng để các kế hoạch được thực thi, nói cách khác là biện pháp quan trọng để đạt được mục tiêu của hoạt động quản lý nhà nước. Nội dung cơ chế, chính sách cho CNTT cũng rất được quan tâm trong phiên họp và Phó Thủ Tướng - Trưởng Ban cũng đã có các kết luận rất cụ thể.

  Một cán bộ Văn Phòng Chính Phủ có nói: “Thông báo các kết luận của Phó Thủ Tướng - Trưởng BCĐ phải được hiểu là các quyết định”, vì vậy phải rất thận trọng và phải nghiêm chỉnh thi hành.

  Mới được quyết định thành lập hơn 3 tháng, còn chưa ổn định mà BCĐ đã có 2 cuộc họp với những kết luận rất xác đáng, kịp thời, tạo niềm tin ban đầu.

  Ra được kết luận chỉ đạo không dễ, nhưng thực hiện như thế nào lại quan trọng hơn rất nhiều.

  Giá mà BCĐ có thể thông báo về việc thực hiện các kết luận của Phó Thủ Tướng - Trưởng Ban!

  BBT PC World VN

  ID: B0304_7