• Thứ Sáu, 09/01/2004 09:57 (GMT+7)

    Luật Kế Toán mới: Một bước tiến tới TMĐT

    Buổi chiều của phiên họp đầu tiên, kỳ họp thứ ba Quốc Hội khoá XI (3/5/2003), Quốc Hội đã nghe trình bày dự thảo Luật Kế Toán. Và sáng ngày 19/5/2003, Quốc Hội đã bỏ phiếu thông qua đạo luật này. Toàn văn luật gồm 7 chương, 65 điều, trong đó các điều 18, 19, 20 và 40 chính thức công nhận chứng từ và chữ ký điện tử trong hệ thống kế toán - tài chính có giá trị như chứng từ bằng giấy và quy định rõ nguyên tắc lập, sử dụng, lưu trữ, thời hạn tiêu huỷ đối với chứng từ điện tử, chữ ký điện tử. Đi kèm theo Luật Kế Toán còn có bản dự thảo (lần thứ 5) nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế Toán. Đây là mốc son mới của ngành lập pháp, đảm bảo cho TMĐT phát triển ở nước ta. Năm 2002, Quyết Định 44/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ mới chỉ thừa nhận chứng từ điện tử và chữ ký điện tử trong giao dịch ngân hàng. Thế nhưng giao dịch ngân hàng chỉ là một khâu (tuy là khâu quan trọng) của hệ thống giao dịch trong toàn bộ hoạt động kinh tế, hơn nữa Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ mới chỉ là văn bản dưới luật, mang tính tạm thời. Sự ra đời Luật Kế Toán đánh dấu lần đầu tiên, Nhà Nước Việt Nam khẳng định bằng một đạo luật công nhận sự lưu hành, sử dụng chứng từ điện tử và chữ ký điện tử.

    Tuy nhiên, để chứng từ điện tử, chữ ký điện tử thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng là các luật kinh tế khác cũng phải được điều chỉnh đồng bộ. Điểm 6 trong bản giải trình của Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trương Quang Được tại kỳ họp này về Luật Kế Toán đã lưu ý đến sự lạc hậu của Luật Thương Mại (ban hành từ năm 1997, nay đang được nghiên cứu sửa đổi), khi Luật này mới chỉ công nhận các thông tin điện tử dưới dạng điện báo, telex, fax (điều 49). Trước khi Luật Thương Mại được sửa đổi, hy vọng trong thời gian ngắn, Pháp Lệnh về TMĐT sẽ sớm được ban hành để hoàn thiện hành lang pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế với thế giới và khu vực.

    Nhật Thu

    ID: B0306_9