• Thứ Sáu, 13/02/2004 11:25 (GMT+7)

  Cần một thị trường viễn thông lành mạnh

  Môt quyết định rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình cởi bỏ cơ chế "độc quyền doanh nghiệp", đó là nhận định chung của giới doanh nghiệp CNTT - viễn thông về văn bản số 16/BBCVT-KHTC của Bộ BCVT (ngày 6/1/2004) hướng dẫn triển khai Quyết Định số 217/2003/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về quản lý giá cước dịch vụ BCVT.
  Điểm đáng lưu ý ở văn bản này là quy định về: DN có thị phần khống chế đối với một dịch vụ nào đó (được hiểu là có thị phần doanh thu hoặc lưu lượng lớn hơn 30% tổng doanh thu hoặc tổng lưu lượng đối với loại hình dịch vụ trên địa bàn cung cấp, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của các DN khác), thì mức giá cước sẽ do Bộ BCVT quyết định (trên cơ sở đề xuất của DN). Còn với các DN không nắm thị phần khống chế và kinh doanh các dịch vụ không phải do Bộ BCVT quy định sẽ được tự quyết định giá cước các dịch vụ viễn thông dựa trên cơ sở chi phí sản xuất, quan hệ cung cầu và tương quan hợp lý với giá cước khu vực và thế giới.
  Điểm đáng hoan nghênh ở văn bản này là việc đã tạo ra môi trường kinh doanh hoàn toàn tự chủ cho các DN, hay nói cách khác là DN hoạt động hoàn toàn theo các quy tắc của cơ chế thị trường. Mặt khác, việc Bộ BCVT sẽ quyết định mức giá cước đối với DN có thị phần dịch vụ khống chế (tiêu biểu là VNPT) cũng làm yên lòng các DN khác về tình trạng "cá lớn nuốt cá bé", cho dù điều đó nhiều khi chỉ mang tính hình thức!
  Tuy nhiên, điều mà nhiều DN CNTT - viễn thông cỡ vừa và nhỏ, mới tham gia hay đang chuẩn bị tham gia thị trường viễn thông lo ngại là khả năng cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra giữa họ, như việc bán phá giá các dịch vụ nhằm lôi kéo khách hàng hay nhiều kiểu "tiểu xảo" khác... Khi chúng ta chưa có luật cạnh tranh và chống độc quyền thì rõ ràng sự lo ngại của các DN, đặc biệt là những DN cỡ nhỏ và tham gia vào thị trường sau, là hoàn toàn có cơ sở.
  Nên chăng, các DN viễn thông vừa và nhỏ cần đoàn kết, tập hợp nhau trong một hiệp hội DN nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chung sức xây dựng ngành viễn thông phát triển và thị trường viễn thông lành mạnh, đối phó với sức ép (nếu có) của các đại gia trong và ngoài nước.

  Kim Long

  ID: B0402_10