• Thứ Bảy, 29/01/2005 11:56 (GMT+7)

  Doanh nghiệp PM có phải đóng thuế thu nhập 2004?

  Vào những ngày cuối năm 2004, thông tư (TT) 123/2004/TT-BTC, một TT quan trọng của Bộ Tài Chính liên quan đến doanh nghiệp phần mềm (DN PM) đã được ban hành. Đây là tin vui mà các DN PM nóng lòng chờ đợi! Tuy vậy, các DN PM (có thâm niên cao, tức hoạt động trước năm 2001) sẽ có phần bất lợi với thông tư này...

   

  Vào những ngày cuối năm 2004, thông tư (TT) 123/2004/TT-BTC, một TT quan trọng của Bộ Tài Chính (BTC) liên quan đến doanh nghiệp phần mềm (DN PM) đã được ban hành. Đây là tin vui mà các DN PM nóng lòng chờ đợi! Theo Nghị Định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu Nhập DN, hoạt động đầu tư sản xuất PM được xếp vào danh mục A (danh mục ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư (mục V.2) và DN đầu tư vào lĩnh vực này được hưởng thuế xuất 20% (điều 35.1a) trong 10 năm (điều 35.2.c), trong đó chỉ được miễn 2 năm đầu tiên và giảm 50% cho 5 năm tiếp theo (điều 36.2). Trong khi đó TT số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001 của BTC quy định 'DN PM được miễn thuế thu nhập DN phần thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ PM trong thời gian 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế'.

  Với TT 123/2004/TT-BTC ký ngày 22/12/2004, BTC quy định thực hiện ưu đãi về thuế đối với DN PM như sau: thuế thu nhập DN với các DN PM là 10% trong 15 năm, trong đó miễn thuế 4 năm đầu tiên và nộp 50% trong 9 năm tiếp theo. Đây là mức ưu đãi cao nhất có thể có theo Nghị Định 164, và cũng thực hiện tinh thần của Nghị Quyết 07/2000/NQ ngày 5/6/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ: 'Công nghiệp PM là ngành công nghiệp được đặc biệt khuyến khích đầu tư. Nhà Nước áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập DN cho các DN làm PM... Nhà Nước có chính sách tài trợ lại cho DN làm công nghiệp PM, tối đa bằng số thuế thu nhập DN mà DN đã nộp vào ngân sách nhà nước để tái đầu tư phát triển'.

  Đây là một thông tin rất phấn khởi đối với các DN PM!

  Tuy nhiên đây cũng là tin buồn đối với một số DN PM, vì 2 lý do:

  1. Mục C.2 trong TT 123 quy định rất kín kẽ: 'Các ưu đãi về thuế thu nhập DN hướng dẫn tại TT này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị Quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Chính Phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp PM giai đoạn 2000 - 2005'. Hiểu một cách logic - Nghị Quyết 'Về xây dựng và phát triển công nghiệp PM giai đoạn 2000 - 2005' sẽ không còn hiệu lực khi bước sang năm 2006, và khi đó ưu đãi thuế theo TT này cũng không còn. Các DN PM đành phải hy vọng rằng khi đó sẽ có Nghị Quyết mới, TT mới, nhưng dù sao thì chính sách ngắn hạn cũng gây e ngại cho các dự án đầu tư dài hạn.

  2. Cũng có thể giải thích về việc 'bất hồi tố' để yên lòng các nhà đầu tư. Tuy nhiên e rằng điều này cũng không dễ. Một ví dụ rất rõ ràng là theo TT 31/2001 của BTC 'Đối với DN PM đang hoạt động đã có thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ PM thì thời gian được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này trong 4 năm liên tiếp kể từ ngày 1/1/2001'- có nghĩa là các DN PM hoạt động trước 1/1/2001 yên tâm sẽ được miễn thuế thu nhập năm 2004. Song rất tiếc là điều này đã bị hủy bỏ! 2004 là năm các DN này phải nộp thuế thu nhập DN khi quyết toán thuế vào đầu năm 2005, đó là do TT 123 quy định rõ trong phần C.2:

  - 'Bãi bỏ TT số 31/2001/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2001'.

  - 'TT này (123) áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập DN từ năm 2004.

  Nhân dịp đầu năm mới - chúc mừng các DN PM được hưởng thuế suất thấp, và cũng lưu ý các DN PM (có thâm niên cao, tức hoạt động trước năm 2001) chuẩn bị tiền nộp thuế thu nhập DN cho năm 2004 theo TT 123/2004 - năm mà lẽ ra không phải nộp theo TT 31/2001.


  Lê Trường Tùng
  Chủ tịch Hội Tin Học TP.HCM

  ID: B0502_12