• Thứ Tư, 04/05/2005 16:39 (GMT+7)

  Bình Dương: Triển khai đề án an ninh thông tin

  Cuối tháng 3/2005, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai đề án đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động BCVT và Internet giai đoạn 2005-2010, giao cho ngành công an làm chủ biên.

   

   

  Ông Phan Thanh Nam, giám đốc công an tỉnh Bình Dương: Chương trình đặt biệt chú trọng xây dựng phong trào quần chúng ở các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp để mọi người nắm vững, thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện và tố giác tội phạm trong lĩnh vực này.

   

  Đề án đưa ra những nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin mạng như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực BC-VT và Internet, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hoạt động vi phạm các nguyên tắc, quy định của Nhà Nước trong lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi công nghệ, môi trường kinh doanh, phục vụ tốt kế hoạch phát triển BCVT và Internet.

  UBND tỉnh đã giao cho Sở BCVT và Công An tỉnh tổ chức một bộ phận theo dõi thực hiện đề án.

  Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, có nhiều khu công nghiệp, khu liên hợp đô thị dịch vụ lớn. Song hành với sự phát triển đó, hạ tầng viễn thông và CNTT cũng đang phát triển mạnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có mặt đủ các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực BCVT trên cả nước: công ty Viễn Thông Liên Tỉnh (VTN), Viễn Thông Quốc Tế (VTI); Viễn Thông Quân Đội(Viettel); Viễn Thông Sài Gòn (SPT)... Các thiết bị BCVT hiện đại cũng đã có mặt: Đài Thông tin vệ tinh mặt đất; trạm thu - phát Viba... Ngoài ra, trong lĩnh vực Internet, tỉnh có hơn 10 ngàn thuê bao quay số, Internet băng rộng, hàng trăm đại lý Internet và nhiều đơn vị thuê kênh riêng...

  Trịnh Cầu

  ID: B0505_9