380 phút thi đấu sôi động, quyết liệt hào hứng, vòng loại Robocon khu vực phía Nam đã xác định ra được 16 đội tuyển mạnh nhất vào vòng chung kết Robocon 2005 toàn quốc vào tháng 6 tới.

" /> 380 phút thi đấu sôi động, quyết liệt hào hứng, vòng loại Robocon khu vực phía Nam đã xác định ra được 16 đội tuyển mạnh nhất vào vòng chung kết Robocon 2005 toàn quốc vào tháng 6 tới.

"/> 380 phút thi đấu sôi động, quyết liệt hào hứng, vòng loại Robocon khu vực phía Nam đã xác định ra được 16 đội tuyển mạnh nhất vào vòng chung kết Robocon 2005 toàn quốc vào tháng 6 tới.

" />