Năm 2005, Đại học quốc tế RMIT Việt Nam dành 12 suất học bổng toàn phần trị giá từ 13.000 – 17.000 USD/suất cho học sinh và sinh viên Việt Nam có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

" /> Năm 2005, Đại học quốc tế RMIT Việt Nam dành 12 suất học bổng toàn phần trị giá từ 13.000 – 17.000 USD/suất cho học sinh và sinh viên Việt Nam có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

"/> Năm 2005, Đại học quốc tế RMIT Việt Nam dành 12 suất học bổng toàn phần trị giá từ 13.000 – 17.000 USD/suất cho học sinh và sinh viên Việt Nam có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

" />