• Thứ Bảy, 21/05/2005 13:10 (GMT+7)

  Bộ Thương Mại công bố báo báo cáo TMĐT VN năm 2004

  Bộ Thương Mại Việt Nam vừa công bố báo cáo mới nhất về tình hình thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam năm 2004. Báo cáo cho thấy trong năm qua TMĐT ở Việt Nam có những bước phát triển khá nhanh đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những vấn đề cần giải quyết ở tầm vỹ mô trong thời gian tới.

  Thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về TMĐT, hàng năm Bộ Thương Mại tiến hành điều tra hiện trạng về TMĐT nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và đông đảo các đối tượng khác bức tranh chân thực về tình hình phát triển TMĐT ở Việt Nam.

  Sau một thời gian tiến hành khảo sát và tổng hợp thông tin, Bộ Thương Mại vừa chính thức công bố Báo cáo TMĐT Việt Nam 2004. So với năm 2003, báo cáo này cho thấy TMĐT ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần nhất định vào tăng trưởng thương mại của đất nước.

   Báo cáo cho thấy một số nét tổng quan về tình hình phát triển TMĐT tại Việt Nam năm 2004 như sau:

   

  1. Hạ tầng viễn thông và Internet tốt hơn

  Một trong những kết quả quan trọng nhất của báo cáo này là đã ước tính được tổng số website của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã đạt tới con số 17.500 vào cuối năm 2004. Đây là con số phản ánh trung thực hạ tầng viễn thông và Internet tại Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong năm 2004 so với năm 2003.

   

  2. Môi trường pháp lý chưa thay đổi

  Năm 2004 đã chứng kiến việc các cơ quan nhà nước tích cực xây dựng nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm nhanh chóng tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, đồng bộ và phù hợp với các quy định quốc tế, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản pháp quy nào được ban hành và đi vào cuộc sống.

   

  3. Khuynh hướng giao dịch thương mại B2B tăng lên

  Loại hình giao dịch B2C tiếp tục tăng trưởng. So với năm 2003 số siêu thị trực tuyến tăng lên đáng kể. Song song với số lượng doanh nghiệp thiết lập website để bán sản phẩm của mình với quy mô lớn tăng nhanh, năm 2004 cũng chứng kiến sự ra đời của nhiều website hỗ trợ giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau. Tuy nhiên hầu hết các website này đều chưa có định hướng hoạt động rõ ràng, nguồn nhân lực hạn chế, vốn kinh doanh nhỏ, v.v… nên chủ yếu mới dừng ở giai đoạn thiết lập và thử nghiệm. Giá trị giao dịch thực tế còn rất thấp.

   

  4. Đầu tư cho TMĐT hợp lý hơn

  Trong khi còn nhiều ý kiến đánh giá đầu tư cho CNTT của các cơ quan chính phủ đạt hiệu quả thấp, tình hình đầu tư cho TMĐT của các doanh nghiệp đạt hiệu quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp tự đánh giá có thể hoàn vốn đầu tư cho TMĐT trong vòng hai năm. Cơ cấu đầu tư tuy còn chưa hợp lý do vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của dịch vụ tư vấn, giải pháp, phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ nhưng nói chung tỷ lệ đầu tư cho các hoạt động này đã tăng lên so với đầu tư cho phần cứng.

   

  5. Nguồn nhân lực cho TMĐT bắt đầu hình thành

  Năm 2004 số doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về CNTT tăng nhanh. Tuy nhiên còn có sự lúng túng trong việc phân công cán bộ phụ trách về thương mại điện tử. Có thể thấy lực lượng hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay ở cả trong khu vực doanh nghiệp lẫn trong khu vực quản lý nhà nước đều trưởng thành từ kinh nghiệm thực tiễn trong vài năm qua và chưa được đào tạo cơ bản.

   

  6. Vai trò của nhà nước có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa nổi bật

  Cho tới cuối năm 2004 vẫn chưa xuất hiện các văn bản pháp quy cũng như chiến lược dài hạn hay kế hoạch trung hạn về TMĐT, chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp. Các dịch vụ công hỗ trợ cho TMĐT do các cơ quan nhà nước cung cấp cũng mới dừng ở mức kế hoạch hay triển khai thí điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến về TMĐT mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu. Thống kê về TMĐT có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhưng cho tới hết năm 2004 nhà nước vẫn hầu như chưa triển khai công tác này.

   

  Báo cáo sẽ được in và phát hành vào cuối tháng 5/2005. Bộ Thương Mại hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có quan tâm để thực hiện tốt hơn công việc này trong những năm tới.

  Nội dung báo cáo có thể được tải từ:
  http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n106.uP?uP_root=root&cmd=item&ID=751


  (Theo Vụ TMĐT, Bộ Thương Mại)

  ID: O0505_1