• Thứ Hai, 23/05/2005 16:34 (GMT+7)

  Hà Nội hợp tác phát triển nguồn nhân lực

  Chiều 23/5/2005, giám đốc Sở BCVT Hà Nội và hiệu trưởng ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực “Phát triển  nguồn nhân lực và ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn Hà Nội”. 

  Việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa ĐH Công Nghệ và Sở BCVT HN nằm trong mục tiêu của Chương Trình 04-Ctr/TU về “Ứng dụng và phát triển CNTT” giai đoạn 2001 – 2005 của Thành Ủy Hà Nội. Trong những năm qua, việc triển khai ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn thành phố đã có những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do đây là lĩnh vực khoa học thay đổi rất nhanh chóng và để phát triển ứng dụng CNTT-VT một cách có hiệu quả đòi hỏi phải có sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo và sản xuất kinh doanh và phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường, tổ chức nghiên cứu, phát triển, các doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Dũng – giám đốc Sở nhận định:Việc tăng cường vai trò của ĐHQG Hà Nội là nhằm thu hút đội ngũ các nhà khoa học tham gia vào sự phát triển kinh tế - văn hóa – giáo dục nói chung và cho việc phát triển CNTT-VT của thành phố trong các giai đoạn tiếp theo vào. 

  Hợp tác giữa Sở BCVT HN và ĐH Công Nghệ cũng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn tại ĐH Công Nghệ. Thầy Nguyễn Văn Hiệu – hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã có nhiều chương trình hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được thực tập, ứng dụng các thành quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hợp tác với Sở BCVT HN ngoài việc tăng cường thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của nhà trường còn có một ý nghĩa lớn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố, đúng với nguyện vọng của nhà trường muốn được đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
  Theo bản ghi nhớ, Sở BCVT HN và ĐH Công Nghệ sẽ hợp tác trên các lĩnh vực: Phát triển các ứng dụng CNTT và VT trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; phát triển nguồn nhân lực về CNTT-VT trên địa bàn thủ đô; nghiên cứu KH trong lĩnh vực CNTT-VT; tăng cường ứng dụng CNTT-VT vào thực tiễn. Để đảm bảo việc hợp tác được thông suốt, hai bên sẽ thành lập Tổ công tác phối hợp để làm đầu mối theo dõi và điều phối các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan. Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ họp một tháng một lần. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ có những biên bản thỏa thuận riêng theo từng nội dung công việc cụ thể.

  Thu Nga

  ID: O0505_1