• Thứ Năm, 02/06/2005 22:11 (GMT+7)

  Ứng dụng CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học

  Nằm trong khuôn khổ của Dự án phát triển giáo viên tiểu học, trong hai ngày 30 – 31/5/2005 tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức hội thảo “Ứng dụng CNTT trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học (GVTH)” nhằm đúc rút những kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT vào dạy học tại một số trường TH, đề xuất nội dung đào tạo trong trường sư phạm cũng như những định hướng cụ thể cho công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng CNTT cho GVTH.

  Mặc dù được đưa vào chương trình giảng dạy từ đầu những năm 90 song đến nay, việc ứng dụng CNTT vào dạy học TH chưa được tổ chức một cách có hệ thống. Bởi vậy, một số trường TH dù được trang bị máy tính song hiệu quả sử dụng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học chưa cao. Hiện nay ứng dụng CNTT ở các trường TH mới dừng lại ở việc soạn thảo, quản lý các văn bản chỉ đạo và báo cáo của nhà trường. Tuy nhiên, theo thống kê số trường TH ứng dụng được như vậy không nhiều, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như HN, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng…

  Trong quá trình dạy và học, CNTT được sử dụng như một công cụ dạy học, hỗ trợ môn học. Trong đó chủ yếu là sử dụng các phương tiện nghe nhìn. Tại một số trường TH ở các thành phố lớn bước đầu sử dụng giáo án điện tử ở các môn chính hay giảng dạy tiến hành qua máy tính, ti vi. Việc sử dụng máy chiếu hầu như là không có.

  Một thực trạng đáng buồn khác cũng đã được TS Hoàng Mai Lê, Vụ GD Tiểu Học nhấn mạnh là kiến thức tin học của đội ngũ GVTH. Các trường ứng dụng CNTT đã hiếm, số GVTH có hiểu biết về CNTT để có thể ứng dụng được trong giảng dạy lại càng ít. Để minh chứng cho điều này TS Hoàng Mai Lê đã đưa ra những “con số biết nói”. Tại Hà Nội, chỉ có 4/273 trường TH ứng dụng CNTT giảng dạy, 46/7172 GV biết soạn thảo, sử dụng phần mềm dạy học. Ở Đà Nẵng, 204/2883 GV sử dụng giáo án điện tử để dạy 378 tiết. Tại các tỉnh khác, hầu hết GVTH sử dụng máy tính chỉ dừng lại ở việc soạn kế hoạch bài học, cùng lắm là truy cập thông tin.

  Xuất phát từ thực trạng này, PGS. TS Đào Thái Lai, Viện Chiến Lược và Chương Trình GD đã nhấn mạnh việc đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho GVTH - đội ngũ có vai trò quyết định nhất trong việc đưa CNTT vào giảng dạy là hết sức cấp thiết. Bên cạnh việc tổ chức xây dựng phần mềm dạy học cho bậc TH, tài liệu tham khảo và hướng dẫn ứng dụng CNTT, cần thực hiện 2 bước: xoá mù tin học cho GV và tăng cường tập huấn ứng dụng CNTT dạy học các bài học cụ thể ở TH.

  Ông Lê Tiến Thành, phó vụ trưởng Vụ Tiểu Học cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các trường sử dụng CNTT là một công cụ tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn mới. Tin học được giảng dạy như môn học tự chọn, những nơi có điều kiện có thể tăng thêm thời lượng và nội dụng dạy tin học”

  Đức Hạnh

   

  ID: O0506_1