• Thứ Bảy, 02/07/2005 11:40 (GMT+7)

  Lợi nhuận của Oracle đạt mức kỷ lục

  Trong quý 4 của năm tài chính 2005, doanh số sản phẩm của Oracle tăng vọt. Các tổ chức Gartner, IDC và Morgan Stanley nhận thấy Oracle đang ngày càng chiếm nhiều thị phần trong thị trường cơ sở dữ liệu.

   

  Ngày 29/6/2005, tập đoàn Oracle công bố doanh thu quý 4 của năm tài chính 2005. Theo đó, lãi trên mỗi cổ phiếu tiêu chuẩn GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) tăng 4% lên mức 0,20 USD, và phần lãi của mỗi cổ phiếu non-GAAP tăng 36% lên mức 0,26 USD. Lợi tức thực thu theo tiêu chuẩn GAAP trong quý này đã tăng 3% lên mức 1,02 tỷ USD, trong khi lợi tức thực thu non-GAAP tăng 35% lên 1,36 tỷ USD. Doanh số theo tiêu chuẩn GAAP tăng 26% lên 3,88 tỷ USD, doanh số non-GAAP tăng 32% lên 4,06 tỷ USD.

  Trong quý 4, tổng doanh số phần mềm tiêu chuẩn GAAP tăng 24% lên 3,12 tỷ USD, còn doanh số non-GAAP tăng 31% lên 3,30 tỷ USD. Doanh số cơ sở dữ liệu và bản quyền mới về phần mềm lớp giữa tăng 16% lên 1,26 tỷ USD, trong đó doanh số (GAAP) bản quyền mới cho các ứng dụng tăng 52% lên 350 triệu USD. Doanh số dịch vụ (GAAP) cũng tăng 35% lên mức 755 triệu USD.

  Theo ông Larry Ellison (trong ảnh), chủ tịch hội đồng quản trị của Oracle, “Việc kinh doanh phần mềm cơ sở dữ liệu của Oracle đã có sự phát triển mạnh mẽ trong quý này. Những cuộc điều tra mới nhất về cơ sở dữ liệu của Gartner, IDC và Morgan Stanley đều cho thấy Oracle đang ngày càng chiếm nhiều thị phần trong thị trường cơ sở dữ liệu. Quý này cũng đánh dấu rất rõ xu thế ngày càng có nhiều công ty chuyển các ứng dụng cơ sở dữ liệu của họ sang công nghệ Grids”.

  Bà Safra Catz, chủ tịch  Oracle cho biết: “Việc sáp nhập nhanh chóng của PeopleSoft vào công việc kinh doanh của Oracle đã đóng góp sự tăng trưởng đáng kể cả về lợi nhuận và công việc kinh doanh các phần mềm ứng dụng trong quý này. Việc sáp nhập này đã làm tăng sức mạnh nội lực, cộng với một chiến lược được hoạch định rõ ràng đã đưa doanh thu và lợi nhuận của Oracle lên mức kỷ lục.”

  Ông Charles Phillips, đồng chủ tịch Oracle thì cho hay: “Oracle đã đạt được sự tăng trưởng liên tục lên tới 130% về các ứng dụng trong quý đầu tiên trước khi mua lại PeopleSoft. Mục tiêu của chúng tôi trong việc chuyên môn hoá sản phẩm là tiếp tục thu được những thành quả cao hơn trong năm tài chính 2006.”

  Nguyễn Hưng
  (Tin từ Oracle)

  ID: O0507_1