Công ty Phân Phối FPT phối hợp với hãng Toshiba Singapore Ptd. Ltd ngày 19/7 đã tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày sản phẩm máy tính xách tay Toshiba theo mô hình Toshiba iShop đầu tiên tại Hà Nội, và là iShop thứ hai tại Việt Nam (sau siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng ở TP. Hồ Chí Minh)." /> Công ty Phân Phối FPT phối hợp với hãng Toshiba Singapore Ptd. Ltd ngày 19/7 đã tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày sản phẩm máy tính xách tay Toshiba theo mô hình Toshiba iShop đầu tiên tại Hà Nội, và là iShop thứ hai tại Việt Nam (sau siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng ở TP. Hồ Chí Minh)."/> Công ty Phân Phối FPT phối hợp với hãng Toshiba Singapore Ptd. Ltd ngày 19/7 đã tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày sản phẩm máy tính xách tay Toshiba theo mô hình Toshiba iShop đầu tiên tại Hà Nội, và là iShop thứ hai tại Việt Nam (sau siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng ở TP. Hồ Chí Minh)." />