• Thứ Hai, 01/08/2005 09:46 (GMT+7)

  Yêu cầu VNPT kết nối mạng cho Viettel

  Văn Phòng Thủ Tướng Chính Phủ vừa có công văn gửi bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông yêu cầu phải có biện pháp ngay đối với đề nghị kết nối mạng của Viettel.

  Ngày 27/7/2005, bộ trưởng chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ (VPCP) có công văn gửi bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông nêu ý kiến về việc Bộ Quốc Phòng (cơ quan chủ quản của tổng công ty Viễn Thông Quân Đội - Viettel) yêu cầu xem xét đảm bảo dung lượng kết nối mạng viễn thông Viettel, công văn nêu rõ:

  VPCP yêu cầu ban lãnh đạo Bộ Bưu Chính Viễn Thông nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ thực hiện những quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ cũng như thỏa thuận giữa 2 bộ là Bộ Bưu Chính Viễn Thông và Bộ Quốc Phòng về việc kết nối giữa hai mạng Viettel và VNPT.

  Để tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề kết nối mạng, VPCP yêu cầu Bộ Bưu Chính Viễn Thông thực hiện ngay các biện pháp sau:

  -          Chỉ đạo VNPT thực hiện việc kết nối mạng cho Viettel và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo các quy định đã ban hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ Tướng trước ngày 15-8.

  -          Rà soát lại cơ chế, chính sách hiện hành về việc kết nối mạng viễn thông nhằm sửa đổi, bổ sung những quy định bất hợp lý, thiếu khả thi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; báo cáo lên Thủ Tướng Chính Phủ trước ngày 30/8/2005.

  -          Tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng viễn thông bảo đảm năng lực kết nối mạng và chuyển tải các dịch vụ viễn thông.

  -          Chủ trì, xây dựng phương án cơ quan chuyên trách về kết nối mạng, trình Thủ Tướng trước ngày 15/9/2005.

  Công văn cũng nêu rõ, tổ công tác của Chính Phủ sẽ theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp trên để báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ và thông tin kịp thời cho công luận.

  TH

  ID: O0508_1