Viettel vừa đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8 và 9 với tên gọi “Vượt mốc 888.888”. Theo đó, Viettel sẽ tặng 50% phí hoà mạng và tặng tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ block thứ 5 cho mỗi cuộc gọi." /> Viettel vừa đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8 và 9 với tên gọi “Vượt mốc 888.888”. Theo đó, Viettel sẽ tặng 50% phí hoà mạng và tặng tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ block thứ 5 cho mỗi cuộc gọi."/> Viettel vừa đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8 và 9 với tên gọi “Vượt mốc 888.888”. Theo đó, Viettel sẽ tặng 50% phí hoà mạng và tặng tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ block thứ 5 cho mỗi cuộc gọi." />