Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông." /> Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông."/> Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông." />
 • Thứ Sáu, 05/08/2005 16:03 (GMT+7)

  Thành lập tổ chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông

  Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông.

  Thông báo của Bộ BCVT cho biết: Đối với tranh chấp kết nối vừa qua giữa mạng di động của tổng công ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel) và mạng viễn thông của tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT), Bộ BCVT đã tổ chức họp và giải quyết ngay sự cố sau khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp. Cho đến ngày 01/8/2005, dung lượng kết nối giữa hai mạng đã được tăng lên đáng kể đáp ứng được yêu cầu của Viettl tại văn bản số 4300/KT-TCTVTQĐ ngày 14/7/2005 gửi VNPT.

  Quá trình giải quyết vướng mắc diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định, cụ thể như sau:

  Ngay sau khi nhận được công văn số 3428/TCTVTQĐ ngày 23/6/2005 của Viettel và công văn số 3114/BQP ngày 25/6/2005 của Bộ Quốc Phòng, ngày 29/6/2005 (sau 6 ngày), Bộ BCVT đã tổ chức cuộc họp hiệp thương giữa hai doanh nghiệp để thống nhất giải pháp giải quyết tranh chấp. Đến ngày 10/7/2005 (sau 17 ngày), hai doanh nghiệp đã bàn bạc chi tiết và thực hiện kết nối được 29 luồng E1 tại 07 điểm kết nối và đến ngày 03/8/2005, theo báo cáo của hai doanh nghiệp, VNPT đã thực hiện kết nối được 50 luồng E1 tại 24 điểm kết nối trên toàn quốc.

  Như vậy, sau một tháng xảy ra sự cố tranh chấp kết nối, Bộ BCVT đã giải quyết xong tranh chấp, sau khi tổ chức hiệp thương giữa hai doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã thực hiện xong kết luận giải quyết tranh chấp này.

  Bộ BCVT yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, đẩy mạnh đầu tư trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần đảm bảo yêu cầu kết nối của các doanh nghiệp khác và không làm phức tạp hoá vấn đề vì kết nối là nghĩa vụ của các doanh nghiệp và là công việc thông thường hàng ngày trong kinh doanh viễn thông.

  Cũng theo thông báo cho biết ngày 3/8/2005, bộ trưởng Bộ BCVT đã ra Quyết định số 813/QĐ-BBCVT, thành lập Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng do vụ trưởng Vụ Viễn Thông làm Tổ trưởng. Tổ công tác này có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc kết nối mạng và dịch vụ viễn thông theo các thỏa thuận kết nối được phê duyệt; trực tiếp giải quyết các tranh chấp trong việc thực hiện thỏa thuận kết nối giữa các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật...

   

  TH

  ID: O0508_1