Nhằm biểu dương sự nỗ lực và cố gắng của các tân thủ khoa trong kỳ thi đại học năm nay, câu lạc bộ Nhà Báo CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) và Nhóm Máy Tính G6 ngày hôm nay 9/8/2005 đã chính thức thông báo sẽ trao tặng máy tính cho Thủ khoa của gần 40 trường đại học công thuộc khu vực Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm 2005. Việc trao tặng này dự kiến sẽ được phối hợp tổ chức thường niên trong thời gian tới." /> Nhằm biểu dương sự nỗ lực và cố gắng của các tân thủ khoa trong kỳ thi đại học năm nay, câu lạc bộ Nhà Báo CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) và Nhóm Máy Tính G6 ngày hôm nay 9/8/2005 đã chính thức thông báo sẽ trao tặng máy tính cho Thủ khoa của gần 40 trường đại học công thuộc khu vực Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm 2005. Việc trao tặng này dự kiến sẽ được phối hợp tổ chức thường niên trong thời gian tới."/> Nhằm biểu dương sự nỗ lực và cố gắng của các tân thủ khoa trong kỳ thi đại học năm nay, câu lạc bộ Nhà Báo CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) và Nhóm Máy Tính G6 ngày hôm nay 9/8/2005 đã chính thức thông báo sẽ trao tặng máy tính cho Thủ khoa của gần 40 trường đại học công thuộc khu vực Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm 2005. Việc trao tặng này dự kiến sẽ được phối hợp tổ chức thường niên trong thời gian tới." />