Ngày 13/8/2005, công ty Cổ Phần Phần Mềm FPT đã ra mắt chi nhánh công ty Phần Mềm FPT Đà Nẵng, trụ sở tại tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 51 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. " /> Ngày 13/8/2005, công ty Cổ Phần Phần Mềm FPT đã ra mắt chi nhánh công ty Phần Mềm FPT Đà Nẵng, trụ sở tại tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 51 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. "/> Ngày 13/8/2005, công ty Cổ Phần Phần Mềm FPT đã ra mắt chi nhánh công ty Phần Mềm FPT Đà Nẵng, trụ sở tại tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 51 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. "/>