Tin từ công ty Phân Phối FPT, buổi đấu giá chiếc điện thoại di động Nokia 8800  mới nhất có gắn kim cương sẽ diễn ra tại Hà Nội tối ngày 25/8/2005." /> Tin từ công ty Phân Phối FPT, buổi đấu giá chiếc điện thoại di động Nokia 8800  mới nhất có gắn kim cương sẽ diễn ra tại Hà Nội tối ngày 25/8/2005."/> Tin từ công ty Phân Phối FPT, buổi đấu giá chiếc điện thoại di động Nokia 8800  mới nhất có gắn kim cương sẽ diễn ra tại Hà Nội tối ngày 25/8/2005." />